tin mới nhất

Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn thi tại kỳ xét tuyển viên chức làm việc  tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 16/08/2019 | 17:54  | Lượt xem: 556

Ngày 15/8/2019, Chủ tịch Hội đồng tuyển dung viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long BIên đã phê duyệt và ban hành quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn thi tại kỳ xét tuyển viên chức làm việc  tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thí sinh tải Quyết định số 09/QĐ-CTHĐTD ngày 15/8/2019 tại đây

2. Thí sinh tải tài liệu ôn thi của từng chuyên ngành tại đây: 

https://drive.google.com/drive/folders/17e5VxWDnldHslTqV-fhLNXDJ0AUXvZGs?usp=sharing