tin mới nhất

Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"
Ngày đăng 10/09/2019 | 08:21  | Lượt xem: 283

Ngày 04/9/2019, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1251-CV/TU về việc Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"

Theo đó, Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" còn được gọi là Cuộc vận động "Năm không"

1. Đối tượng, phạm vi:

Phát động đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức; những người lao động khác ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà nước. Cuộc vận động được triển khai rộng rãi trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính trị từ Trung ương, đến cơ sở và các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Thời gian thực hiện chia làm 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Từ năm 2019 - 2020

Giai đoạn 2: Từ năm 2021 - 2026 và các năm tiếp theo.

3. Nội dung của Cuộc vận động: "Năm không" gồm:

- Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà;

- Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm;

- Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm;

- Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối;

- Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Xem chi tiết văn bản tại đây.