tin mới nhất

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 38 (từ 16/9/2019 - 22/9/2019)
Ngày đăng 16/09/2019 | 14:29  | Lượt xem: 265

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

(17/9)

Thứ ba

14h00

Đ/c Đỗ Mạnh Hải -

Bí thư Quận ủy,

Chủ tịch HĐND Quận

Ban tiếp công dân và

xử lý đơn thư Quận

Trụ sở Ban tiếp công dân

số 3 phố Vạn Hạnh