tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 của BTV Quận uỷ về sắp xếp bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp phường, TDP và sáp nhập các TDP trên địa bàn
Ngày đăng 08/10/2019 | 10:27  | Lượt xem: 683

Ngày 27/9/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 339/KH-UBND về việc thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 của BTV Quận uỷ về sắp xếp bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp phường, TDP và sáp nhập các TDP trên địa bàn

Nội dung chi tiết xem tại đây