Hoạt động các phường

Phúc Lợi nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội
Ngày đăng 27/11/2017 | 16:27 PM  | Lượt xem: 112

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (công tác tuyển quân) là khâu đầu tiên quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực, tác động trực tiếp đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội. Thực hiện tốt công tác tuyển quân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân. Vì vậy, trong suốt quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cấp ủy, chính quyền địa phương luôn coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ này.

 

Những năm qua, cùng với việc tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phường Phúc Lợi còn tích cực chăm lo xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, nổi bật là công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực, tạo nguồn dự bị động viên cho địa phương góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, củng cố tiềm lực và thế trận quốc phòng - an ninh. 

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, thanh niên được tuyển chọn vào phục vụ Quân đội theo các tiêu chuẩn về sức khỏe, độ tuổi, trình độ học vấn, … rất chặt chẽ. Vì thế, chất lượng đầu vào, khả năng nhận thức, tiếp thu các kiến thức, kỹ năng hoạt động quân sự, nhất là các trang thiết bị, vũ khí quân sự ngày càng hiện đại. Nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyển quân, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển quân, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, tạo điều kiện cho công dân hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. 

Nổi bật là Hội đồng NVQS phường đã thực hiện tốt việc quản lý, đăng ký công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ; phối hợp với Công an, Y tế, giáo dục - đào tạo, rà soát nắm chắc chất lượng chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe của công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Quy trình xét duyệt và khám sơ tuyển công dân nhập ngũ được thực hiện dân chủ, công khai, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được triển khai với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Các chế độ, chính sách hỗ trợ, bảo đảm đối với công dân nhập ngũ và quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về đều được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương quan tâm, chăm lo.

Năm 2017, thực hiện chỉ tiêu giao quân của UBND quận Long Biên, phường Phúc Lợi đã giao 06 công dân nhập ngũ, hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao. Trong đó, có 05 trình độ Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp và có 05 nam công dân tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Những công dân nhập ngũ đều đảm bảo tốt về sức khỏe, xác định tốt tư tưởng, hăng hái, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đạt được, tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017, phường đã được UBND quận tặng Bằng khen vì có thành tích suất sắc trong công tác tuyển quân.

Lễ tổ chức giao - nhận quân năm 2017

Tiếp tục để công tác tuyển quân năm 2018 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trên giao, thời gian qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã rà soát nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức các bước tuyển chọn như: xét duyệt chính trị, đạo đức, văn hóa, các đối tượng tạm hoãn - tạm miễn tại 14 tổ dân phố, quá trình xét duyệt công khai đúng quy định. Qua xét tuyển, toàn phường có tổng số 128 thanh niên điều lên sơ tuyển tại Trạm Y tế, và đạt 100% thanh niên có mặt. Kết quả có 46 thanh niên đủ điều kiện khám về sức khỏe tại quận.

Từ nay đến ngày tổ chức lễ giao - nhận quân chỉ còn hơn 3 tháng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, về quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi công dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch tuyển quân năm 2018.