Hoạt động các phường

Gia Thụy tổ chức thành công Kỳ họp thứ XI - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 30/12/2020 | 04:51  | Lượt xem: 775
Sáng ngày 28/12/2020, tại hội trường nhà văn hóa phường. HĐND phường Gia Thụy đã tổ chức kỳ họp thứ XI- HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Gia Thụy tổ chức thành công Kỳ họp thứ XI - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 30/12/2020 | 04:51  | Lượt xem: 644
Sáng ngày 28/12/2020, tại hội trường nhà văn hóa phường. HĐND phường Gia Thụy đã tổ chức kỳ họp thứ XI- HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Gia Thụy tổ chức thành công Kỳ họp thứ XI - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 30/12/2020 | 04:51  | Lượt xem: 642
Sáng ngày 28/12/2020, tại hội trường nhà văn hóa phường. HĐND phường Gia Thụy đã tổ chức kỳ họp thứ XI- HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thượng Thanh tổ chức sơ kết đánh giá thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy.

Ngày đăng 30/12/2020 | 04:50  | Lượt xem: 841
Chiều ngày 29/12/2020, Đảng ủy phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy, Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy.

Thượng Thanh tổ chức sơ kết đánh giá thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy.

Ngày đăng 30/12/2020 | 04:50  | Lượt xem: 631
Chiều ngày 29/12/2020, Đảng ủy phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy, Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy.

Kỳ họp thứ XI- HĐND phường Ngọc Thụy, khóa III, nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày đăng 30/12/2020 | 04:49  | Lượt xem: 443
Sáng ngày 29/12/2020, tại Hội trường - Ủy ban nhân dân phường, Hội đồng nhân dân phường Ngọc Thụy đã tổ chức kỳ họp thứ XI – Hội đồng nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đảng uỷ phường Phúc Đồng sơ kết việc thực hiện Đề án 15-ĐA/QU

Ngày đăng 29/12/2020 | 09:23  | Lượt xem: 672
Thực hiện Công văn số 139-CV/QU của Quận uỷ ngày 15/12/2020 về việc sơ kết việc thực hiện Đề án 15-ĐA/QU của Quận uỷ. Ngày 28/12/2020, tại phòng họp 2 UBND phường, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức...

Kỳ họp thứ XI - HĐND phường Đức Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 29/12/2020 | 12:03  | Lượt xem: 561
Ngày 26/12/2020, tại trụ sở Nhà văn hóa phường Đức Giang, đã diễn ra kỳ họp thứ XI - HĐND phường khoá VIII để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế -...

HĐND phường Phúc Lợi tổ chức thành công kỳ họp thứ XI, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 28/12/2020 | 03:48  | Lượt xem: 704
Sáng ngày 25/12/2020, HĐND phường Phúc Lợi tổ chức khai mạc kỳ họp thứ XI - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, HĐND phường xem xét, thảo luận các báo cáo: Tình hình thực hiện...

Giang Biên tổ chức sơ kết đánh giá thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy, giao ban công tác lãnh đạo tháng 12/2020

Ngày đăng 28/12/2020 | 03:48  | Lượt xem: 665
Chiều ngày 24/12/2020, Đảng ủy phường Giang Biên đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy, Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy, giao ban công tác lãnh đạo tháng 12,...

HĐND phường Thượng Thanh tổ chức thành công kỳ họp thứ XI

Ngày đăng 28/12/2020 | 03:48  | Lượt xem: 531
Sáng ngày 26/12/2020, tại hội trường UBND, HĐND phường Thượng Thanh khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ XI nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP...

Đoàn thanh niên, Hội LHTN Việt Nam phường Ngọc Thụy tổng kết công tác Đoàn, Hội năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng 28/12/2020 | 03:48  | Lượt xem: 686
Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường, Ban chấp hành  Đoàn phường, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội năm 2020,...

UB MTTQ phường Sài Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Ngày đăng 25/12/2020 | 03:06  | Lượt xem: 643
Chiều ngày 21/12/2020, UB MTTQ phường Sài Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Đảng ủy phường Sài Đồng sơ kết thực hiện đề án 15 của Quận ủy

Ngày đăng 25/12/2020 | 03:05  | Lượt xem: 502
Sáng ngày 24/12/2020 Đảng ủy phường Sài Đồng sơ kết thực hiện đề án 21 của Thành ủy và đề án 15 của Quận ủy.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Thụy tổ chức hội nghị kiện toàn chức danh chủ chốt

Ngày đăng 23/12/2020 | 10:05  | Lượt xem: 721
Sáng ngày 10/12/2020, tại phòng họp số 2 trụ sở phường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Thụy tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ VII để kiện toàn Ủy viên UB MTTQ và...

Phường Giang Biên tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ IV; triển khai 03 kế hoạch thực hiện 03 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy

Ngày đăng 21/12/2020 | 04:31  | Lượt xem: 654
Sáng ngày 15/12/2020, tại Hội trường trụ sở HĐND & UBND phường Giang Biên, Đảng ủy phường tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV; triển khai 3 kế hoạch thực...

Gia Thụy tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ IV; triển khai kế hoạch thực hiện 3 chương trình công tác toàn khóa của quận ủy khóa IV

Ngày đăng 21/12/2020 | 04:31  | Lượt xem: 654
Sáng ngày 15/12/2020, tại hội trường nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Gia Thụy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV; triển khai kế hoạch của Đảng ủy...

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 Cụm thi đua số 1 quận Long Biên

Ngày đăng 21/12/2020 | 04:31  | Lượt xem: 758
Thực hiện Công văn số 22/HĐTĐKT ngày ngày 27/11/2020 Hội đồng thi đua khen thưởng quận Long Biên về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, Chiều ngày 15/12/2020, Tại trụ sở...

Đảng ủy phường Giang Biên tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý IV/2020

Ngày đăng 21/12/2020 | 04:31  | Lượt xem: 416
Sáng ngày 19/12/2020, tại hội trường trụ sở cơ quan phường Giang Biên, Đảng ủy phường đã tổ chức Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế quý IV/2020

Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự quý IV/2020

Ngày đăng 21/12/2020 | 04:30  | Lượt xem: 399
Chiều ngày 19/8/2020, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự quý IV/2020.