Hoạt động các phường

Đảng bộ phường Việt Hưng tổ chức Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị: các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII.
Ngày đăng 19/08/2019 | 09:25  | Lượt xem: 241

Sáng ngày 17/8/2019 Đảng bộ phường Việt Hưng tổ chức Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị: “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự Hội nghị và trực tiếp là báo cáo viên có đồng chí: Tiến sỹ Trần Hồng Hà – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ quan Trung ương – Báo cáo viên Trung ương.

Đại biểu phường có đồng chí: Đinh Gia Miền – BTĐU – CTHĐND phường, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ

Các đồng chí đảng viên tham gia học Nghị quyết

Tại hội nghị đồng chí Tiến sỹ Trần Hồng Hà – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ quan Trung ương – Báo cáo viên Trung ương đã báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó Ban chấp hành Trung ương đã thành lập các Tiểu ban để chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội, xây dựng dự thảo các báo cáo đánh giá thực hiện nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ qua, đồng chí cũng nêu những quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với sự phát triển của đất nước cũng như mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2030 và đến năm 2045, trong đó nêu rõ 5 quan điểm định hướng phát triển đất đến năm 2045, đồng thời xác  định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược để thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Tiến sỹ Trần Hồng Hà – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ quan Trung ương – Báo cáo viên Trung ương truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Cũng tại hội nghị đồng chí báo cáo viên cũng trình bày những nội dung cơ bản của chỉ thị 35- CT/TW và quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Đinh Gia Miền – Bí thư Đảng ủy triển khai công tác chuẩn bị Đại hội các chi bộ và Đại hội Đảng bộ phường,

Sau phần triển khai học Nghị quyết, đồng chí Đinh Gia Miền – Bí thư Đảng ủy đã triển khai công tác chuẩn bị Đại hội các chi bộ và Đại hội Đảng bộ phường, đồng chí đã chỉ đạo các cấp ủy chi bộ cần tập trung bám sát vào nội dung của chỉ thị 35-CT/TW, tập trung làm tốt công tác xây dựng báo cáo chính trị, công tác nhân sự và chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội, về thời gian tổ chức Đại hội, các chi bộ hoàn thành trong quý I/2020 và Đảng bộ phường tổ chức Đại hội xong trong quý II/2020.