Hoạt động các phường

Đảng ủy phường Ngọc Lâm tổ chức hội tổng kết thực hiện kế hoạch 03 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy Long Biên NK 2015-2020.
Ngày đăng 11/10/2019 | 09:49  | Lượt xem: 226

Chiều ngày 08/10/2019, Đảng ủy phường Ngọc Lâm long trọng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch 03 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy Long Biên NK 2015-2020

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Liêm – UV BTV, Phó chủ tịch HĐND quận, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng ban dân vận Quận ủy, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, các đồng chí UV BCH Đảng bộ, Trưởng phó các ban ngành đoàn thể, các đồng chí bí thư, tổ trưởng, trưởng ban CTMT, cấp ủy chi bộ 29 Tổ dân phố trên địa bàn, các tập thể, cá nhân duọc khen thưởng.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy phường đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư Đảng ủy phường đã trình bày tóm tắt nội dung kết quả đã đạt được của 03 Chương trình toàn khóa NK 2015 -2020 trên địa bàn phường Ngọc Lâm. Báo cáo đã đánh giá được những kết quả trọng tâm, cụ thể trong thực hiện các nội dung của kế hoạch thực hiện 3 chương trình, bên cạnh đó cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới của từng chương trình.

Về Chương trình 01: Kết quả thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy về “ Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên”. Đảng ủy phường từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu cuả đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghiêm túc trong xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết các đợt do Quận, Phường tổ chức hàng năm đều đạt từ 96% đến 98%. Tỷ lệ viết bài thu hoạch đạt tỷ lệ từ 97% trở lên ngoại trừ các đảng viên già yếu và miễn sinh hoạt. Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của quận ủy về thực hiện công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6, khoá XII.Tiếp tục quán triệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố”. Thường xuyên quan tâm đến công tác dư luận xã hội: Quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Triển khai thực hiện tốt 02 chuyên đề của UBKT Quận ủy tại Đảng bộ phường về: “Nâng cao chất lượng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng bộ quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” và “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường”.Triển khai thực hiện tốt 6 quy chế dân chủ do quận ban hành. Duy trì và thực hiện chuyên đề “Vai trò tổ dân vận trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực.

Về chương trình 02: về “ Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử phường Ngọc Lâm giai đoạn 2015 - 2020". Đảng ủy, chính quyền phường đã bám sát sự chỉ đạo của quận, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện chương trình, đặc biệt là các nhiệm vụ mới, khó, trọng tâm của công tác CCHC. Hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền được nâng cao. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, điều hành, thực thi công vụ theo chương trình, kế hoạch công tác gắn với kiểm tra, đánh giá, xếp loại, khen thưởng hàng tháng. Thực hiện nề nếp việc xây dựng, kiểm soát, kế hoạch công tác, các quy trình xử lý công việc. Xây dựng được phong cách làm việc có kế hoạch, tạo sự chủ động cho CBCC phường. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường tiếp tục được duy trì hoạt động ổn định, nề nếp. Một số đơn vị có sáng kiến, sáng tạo trong tiếp nhận và giải quyết TTHC. Kết quả giải quyết TTHC đúng hẹn đạt tỷ lệ cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm của CBCC được nhân dân đánh giá cao.Từ năm 2015 đến hết tháng 9/2019 Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 113.428 hồ sơ (giải quyết đúng hạn và sớm hạn 99,8 %; 2% hồ sơ đang trong thời gian giải quyết; không có hồ sơ quá hạn). Tổng số hồ sơ dịch vụ công mức độ 3: 4842 hồ sơ (tỷ lệ hồ sơ nhập dịch vụ công mức 3 đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ công dân nhập trực tiếp đạt trên 70 %); hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức 4 trả kết quả tại nhà 24 hồ sơ.

Về chương trình 03: CTr/QU của Quận ủy về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân” nhiệm kỳ 2015-2020. Sau 4 năm thực hiện Chương trình 03-CTr/QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy Long Biên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan kiến trúc, môi trường của Phường đã có sự chuyển biến rõ nét. Các dự án trên địa bàn được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra; Nhiều tuyến đường, tuyến ngõ ngách được cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp. Nếp sống văn minh đô thị được thực hiện bằng nhiều giải pháp đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường. Chủ đề năm “Hành động vì một Long Biên Xanh-Sạch-Đẹp-Văn Minh” được triển khai sâu rộng gắn với thực hiện chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn phường, được nhân dân trên địa bàn đánh giá cao cũng như tham gia hưởng ứng mạnh mẽ.Đến nay đã có 29/29 tổ dân phố đăng ký xây dựng “Tổ dân phố văn hóa”; 5.072/5.161 hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 98,3%.Từ năm 2016 đến nay phát sinh 426 công trình xây dựng, trong đó xây dựng có phép: 426 công trình (không có trường hợp xây dựng không phép. Xử phạt 63 trường hợp xây dựng không che chắn công trình với tổng số tiền 60.25 triệu đồng. Phối hợp với Đội thuế liên phường số 1 tổ chức thu thuế xây dựng 415 trường hợp với số tiền 3,294 tỷ đồng

Cũng trong hội nghị, đã có 04 ý kiến tham luận tại hội nghị, các ý kiến tập trung vào các giải pháp cũng như những ý kiến khách quan về những hạn chế trong thực các chương trình.

Đồng chí Nguyễn Văn Liêm – UV BTV, Phó chủ tịch HĐND Quận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ghi nhận những kết quả của phường Ngọc Lâm trong thực hiện 03 chương trình và chỉ ra những nhiệm vụ trong thời gian tới đặc biệt tập trung chuẩn bị cho Đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội đảng bộ phường NK 2020- 2025

Thay mặt Đảng ủy phường đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên, bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu Quận và sẽ lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Quận ủy.

Tại hội nghị đã tặng giấy khen và thưởng tiền cho 28 tập thể và 06 nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 03 chương trình với tổng số tiền thưởng  27.714.000 nghìn đồng./.

*Một số hình ảnh:   

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết - PBT TT Đảng ủy trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện 3 CT
 ý kiến tham luận
Đ/c Nguyễn Văn Liêm – UV BTV, Phó chủ tịch HĐND Quận phát biểu chỉ đạo
đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên, bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tiếp thu ý kiến 
Các tập thể hoàn thành xuất sắc kế hoạch thực hiện CT 01

                                       Các cá nhân được khen thưởng Kế hoạch thực hiện CT 02  

                              Tập thể được khen thưởng kế hoạch thực hiện CT 03 

Tập thể được khen thưởng kế hoạch thực hiện CT 03