Hoạt động các phường

Đoàn thanh niên phường Ngọc Thụy tổ chức học tập chuyên đề năm 2018
Ngày đăng 19/03/2018 | 20:09  | Lượt xem: 736

Thực hiện Hướng dẫn số 34 -HD/BTGTU, ngày 09/02/2018 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc học tập chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chiều ngày 18 tháng 3 năm 2018, Ban chấp hành Đoàn phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm”.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa - Ủy viên Ban thường vụ Quận Đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên, chủ tịch Hội LHTN phường Ngọc Thụy, đồng chí Phan Quang Hưng – Bí thư Đoàn kho J112; tham gia học tập có 198 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại 51 chi đoàn trực thuộc Đoàn phường Ngọc Thụy (trong đó có 63 đoàn viên thanh niên vừa được kết nạp đoàn đợt 87 năm).

Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu và cán bộ đoàn viên, thanh niên phường đã học tập những nội dung chuyên đề năm 2018 thông qua đĩa DVD do Ban tuyên giáo Quận ủy Long Biên cung cấp.

Phong cách, tác phong công tác trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh, vì Tổ quốc, vì Nhân dân của Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần gũi, thân thiết với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; gắn bó với cơ sở, thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan, địa phương mình.

Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phong cách, tác phong của người đứng đầu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng là “hiện thân của trí tuệ, lương tâm và danh dự dân tộc”.

Thông qua Hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp cho đoàn viên thanh niên hiểu và học tập phong cách, tác phong công tác của Bác, vận dụng, thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, góp phần xây dựng thế hệ trẻ vừa hồng, vừa chuyên.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: