Hoạt động các phường

Phường Việt Hưng tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 bàn việc xây dựng đời sống văn hoá
Ngày đăng 19/03/2018 | 08:29  | Lượt xem: 464

Sáng ngày 15/3/2018, UBND – UB MTTQ phường Việt Hưng tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân phường Việt Hưng - Bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2018.

Dự Hội nghị đồng chí Ngô Mạnh Cường – TT UB MTTQ quận Long Biên, đồng chí Đinh Gia Miền -  Bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường, Trưởng các ban ngành đoàn thể, thành viên ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng các tổ dân phố, cán bộ dân chính, tổ trưởng liên gia và đại diện cho các hộ gia đình trên địa bàn phường.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đinh Quang Luận – QUV, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phường thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2017 và chương trình hành động năm 2018 về xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh.

Đ/c Đinh Quang Luận - QUV, CT UBND, Trưởng BCĐ phường báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2017 và Chương trình hành động năm 2018

Trong năm 2017, BCĐ phong trào phường đã bám sát nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân tập trung chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra đôn đốc hướng dẫn việc triển khai thực hiện đối với khu dân cư, tổ dân phố, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình hành động, bàn việc xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện “nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình văn hóa tại cộng đồng dân cư gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân” năm 2017. Nhận thức của nhân dân có sự chuyển biến tích cực từ trong nếp nghĩ, cử chỉ việc làm, tính tự trọng, tôn trọng pháp luật và ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân. Người dân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định, quy ước của địa phương; các phong trào thi đua, các cuộc vận động ủng hộ, các hoạt động tương trợ tình nghĩa từ thiện được nhân lên và đạt kết quả cao,... từ đó, tinh thần đoàn kết, tình cảm ngõ phố trong nhân dân được gắn kết thân thiết.  Kết quả, năm 2017, toàn phường có 3971/4288 hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ trên 92%; có 12/15 tổ dân phố được công nhận Tổ dân phố văn hóa. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân đề ra trên các mặt lĩnh vực kinh tế đô thị - văn hoá xã hội đã hoàn thành đạt và vượt; Đời sống nhân dân cơ bản ổn định và có phần cải thiện. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang văn minh tiến bộ và lễ hội, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, và thực hiện các phong trào thi đua do các cấp phát động, chào mừng các ngày lễ lớn,,...ngày càng đi vào chiều sâu. Báo cáo cũng đã đánh giá những ưu điểm và nêu những tồn tại để từ đó rút kinh nghiệm cho việc thực hiện phong trào trong năm 2018.

Đ/c Nguyễn Gia Phú - CT Hội CCB, hội viên CLB tình nguyện vì môi trường phường tham gia phát biểu thảo luận

Tại Hội nghị, có 07 đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi bàn biện pháp và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện phường văn minh đô thị, tổ dân phố xanh – sạch – đẹp.

Đồng chí Đinh Gia Miền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Gia Miền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã yêu cầu: trong thời gian tới UBND, UBMTTQ, các ngành đoàn thể, cấp ủy chi bộ, ban vận động 15 TDP tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung, nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân đã đề ra và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017 và cần tập trung thực hiện tốt chủ đề hội nghị, trong đó: Tập trung tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, nghị quyết, kế hoạch của HĐND – UBND các cấp về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2018; Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ủng hộ, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa;  ....

Các đại biểu dự đã thông qua Nghị quyết HNĐBND phường năm 2018

Đại diện các ngành, đoàn thể, CLB tình nguyện vì môi trường ký cam kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị

Cũng tại hội nghị, đại diện các ban ngành, đoàn thể, các Tổ dân phố đã ký cam kết thi đua thực hiện nghị quyết hội nghị nhân dân bàn giải pháp thực hiện Phường văn minh đô thị, tổ dân phố xanh – sạch – đẹp năm 2018.