Hoạt động các phường

Hội nghị triển khai mô hình “Cộng đồng chung sức giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững” và các phương án trợ giúp hộ nghèo năm 2018
Ngày đăng 12/03/2018 | 12:04  | Lượt xem: 504

Sáng 06/3/2018, phường Việt Hưng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “Cộng đồng chung sức giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững” và các phương án trợ giúp hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội năm 2018.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Gia Miền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Đinh Quang Luận - Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường, các đồng chí lãnh đạo các tổ dân phố.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng- Chủ tịch UB MTTQ phường triển khai các Kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hùng- Chủ tịch UB MTTQ phường đã triển khai cụ thể các mô hình giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững và kế hoạch trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2018; Phương án trợ giúp cụ thể đối với 08 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo. Theo đó năm 2018, toàn phường phấn đấu đưa 02 hộ thuộc diện hộ nghèo thoát nghèo.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố phát biểu thống nhất với kết quả thực hiện công tác giảm nghèo và đề xuất những biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo và giảm nghèo bền vững.

Đ/c Đinh Quang Luận - Chủ tịch UBND phường phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đinh Quang Luận - Chủ tịch UBND phường ghi nhận và đánh giá cao các giải pháp đang được toàn xã hội thực hiện để hỗ trợ đối với các hộ nghèo trên địa bàn. Để thực hiện có hiệu quả các nội dung giảm nghèo trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố được phân công giúp đỡ các hộ nghèo cần có kế hoạch làm việc cụ thể với từng tổ dân phố để phân công trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ hộ nghèo; tổ chức điều tra đến tận hộ về nhu cầu, khả năng của hộ gia đình để có phương án cụ thể giúp hộ thoát nghèo; Hướng dẫn, theo dõi và thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất bổ sung các chính sách cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế các hộ; khuyến khích hộ nghèo, cận nghèo tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ý lại vào các chính sách hỗ trợ của Đảng, nhà nước; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân.