Hoạt động các phường

Phường Bồ Đề tổ chức điểm Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố năm 2019
Ngày đăng 04/03/2019 | 09:56  | Lượt xem: 138

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 40/KHLT - UBND - UBMTTQ ngày 14/02/2019 của UBND - UBMTTQ phường Bồ Đề. Sáng ngày 27/2, tổ dân phố 13 tổ chức hội nghị Đại biểu nhân năm 2019. Đây là đơn vị đầu tiên tổ chức Hội nghị trên tổng số 30 tổ dân phố của phường

Dự chỉ đạo hội nghị có ông Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch UBMTTQ quận Long Biên; ông Nguyễn Ngọc Quang -  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Ông Phạm Trọng Hảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; Cùng dự có các ông, bà trong Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ phường; đại diện lãnh đạo 29 tổ dân phố; Các ông bà lãnh đạo tổ dân phố, thành viên ban vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cử tri đại diện 204 hộ gia đình trong tổ dân phố dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe ông Vũ Trọng Minh - Tổ trưởng tổ dân phố 13 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 và chương trình hành động năm 2019, báo cáo đã nêu rõ: năm 2018 cán bộ và nhân dân tổ dân phố 13 phát huy tinh thần đoàn kết và thực hiện tốt các tiêu chí đã xây dựng. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước của cộng đồng về thực hiện nếp sống văn minh, các quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt các phong trào do Quận, Phường phát động, tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Quan tâm chăm sóc Người cao tuổi; chăm lo giáo dục các cháu thiếu niên nhi đồng, đã tổ chức tặng quà cho các cháu nhân dịp Tết thiếu nhi, Rằm tháng tám, biểu dương khen thưởng học sinh giỏi, học sinh thi đỗ đại học điểm cao với số tiền trên 10 triệu đồng. Năm 2018 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 95%; 100% các hộ gia đình xây dựng nhà ở đều có giấy phép và niêm yết tại công trình; 03 trường hợp qua đời thực hiện hỏa táng, đạt 100%; vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ được 25 triệu đồng; vận động hiến máu nhân đạo được 5 đơn vị máu. Năm 2018, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể chính trị xã hội đều đạt vững mạnh, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa...

Thực hiện chủ đề năm 2019, để nâng cao chất lượng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng tổ dân phố Xanh, Sạch, Đẹp, tổ dân phố đã xây dựng chương trình hành động với 3 nội dung trọng tâm: Xây dựng tổ dân phố Xanh - sạch - đẹp; tiếp tục thực hiện tốt 4 tiêu chí xây dựng GĐVH, tổ dân phố văn hóa; duy trì và giữ gìn công tác vệ sinh môi trường, thực hiện tốt việc tự quản về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, 6 quy chế dân chủ kết hợp với thực hiện tốt quy ước của tổ dân phố; chủ động phối hợp để kịp thời phát hiện các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, phát hiện các tội phạm, tệ nạn xã hội, tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hội nghị tiến hành thảo luận với 04 ý kiến bàn việc thực hiện quy định về nếp sống văn hóa, hành vi ứng xử văn minh; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm; tăng cường an ninh, an toàn trật tự đô thị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội...để xây dựng tổ dân phố thực sự Xanh - Sạch - Đẹp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đức - Bí thư chi bộ đã ghi nhận những kết quả mà cán bộ và nhân dân tổ dân phố đã đạt được trong năm 2018 và đề nghị đối với việc thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019, Ban lãnh đạo tổ dân phố, trưởng các chi hội đoàn thể biến Nghị quyết thành những nội dung cụ thể để triển khai thực hiện, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, vận động gia đình và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết đồng lòng xây dựng tổ dân phố ngày càng phát triển, giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2019.

Thông qua hội nghị, tổ dân phố 13 cùng 29 tổ dân phố trên địa bàn tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương nhằm xây dựng khu dân cư phường Bồ Đề phát triển toàn diện, bền vững.

Một số hình ảnh tại hội nghị: