Hoạt động các phường

Phường Ngọc Lâm: Hoàn thành hội nghị đại biểu nhân dân tại 29 TDP năm 2019
Ngày đăng 07/03/2019 | 10:45  | Lượt xem: 153

Từ ngày 26 – 28/2/2019, tại nhà văn hóa các TDP, 29/29 TDP trên địa bàn phường Ngọc Lâm đã tổ chức xong hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2019.

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch liên tịch số 06/KH-UBND-UBMTTQ ngày 31/01/2019 của UBND – UB MTTQ quận Long Biên về việc tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2019 bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; UBND – UB MTTQ phường Ngọc Lâm đã chủ động xây dựng kế hoạch liên tịch triển khai tổ chức trên địa bàn phường. Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian, tiến độ. BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường đã tham mưu cho Đảng ủy phường ban hành nghị quyết chuyên đề chỉ đạo hội nghị từ cấp TDP tới phường; xây dựng lịch phân công cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo, thành viên BCĐ và các công chức chuyên môn phường dự tại các TDP.

Để đảm bảo tiến độ tổ chức đúng thời gian, BCĐ phường đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các TDP tổ chức hội nghị nhân dân tại các tổ từ xây dựng báo cáo, chương trình hành động, nghị quyết đến chương trình tổ chức hội nghị….. Tại  hội nghị đại biểu nhân dân 29 TDP, Ban vận động TDP đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị ĐBND năm 2019 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa và triển khai chương trình hành động năm 2019. Với nội dung bàn các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện xây dựng tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh các đại biểu nhân dân tại các TDP đã tập trung bàn các giải pháp và cách thức duy trì và thực hiện vệ sinh môi trường, gắn với tham gia hoạt động của các CLB “Tình nguyện vì sức khỏe và môi trường”; thực hiện chủ đề của quận Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh: các nội dung cụ thể thực hiện tổ dân phố xanh – sạch – đẹp, văn minh…. Tổng số có 1798 đại biểu dự hội nghị tại 29 TDP và đã có 180 ý kiến phát biểu, thảo luận.

Hội nghị đại biểu nhân dân của 29 TDP cũng đã hiệp thương giới thiệu 132 đại biểu tiêu biểu của TDP cùng các đại biểu đương nhiên là bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban CTMT tham dự hội nghị cấp phường. Hội nghị đại biểu nhân dân phường Ngọc Lâm bàn việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện xây dựng phường văn minh đô thị dự kiến tổ chức trước ngày 15/3/2019.

* Một số hình ảnh tại các TDP: