Hoạt động các phường

Hội nghị tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ VII - HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 26/11/2018 | 07:58  | Lượt xem: 6956

Sáng ngày 22/11/2018, tại hội trường UBND phường Ngọc Thụy, Đại biểu HĐND quận Long Biên tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ VII - HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Phường Ngọc Thụy (đơn vị bầu cử số 1).

Tham gia tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1- Phường Ngọc Thụy có các ông, bà đại biểu HĐND quận khóa III do ông Nguyễn Văn Liêm, UVBTV, Phó chủ tịch HĐND quận làm Tổ trưởng; Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các ông, bà đại diện các phòng, ban ngành, đoàn thể quận Long Biên. Ông  Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Ông Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ; Các ông, bà trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; Ban chỉ huy công an phường; Trưởng các ngành đoàn thể, công chức chuyên môn cơ quan phường; Các ông, bà Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận và một số cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 quan tâm đã đến hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đại biểu HĐND quận TXCT tại ĐV bầu của số 1 (phường NT)

Các đại biểu và của tri dự hội nghị TXCT với đại biểu HĐND quận

Sau khi nghe ông Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ phường thông qua nội dung, chương trình hội nghị; các ông, bà đại biểu Hội đồng nhân dân quận đã báo cáo với cử tri tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc với Đại biểu HĐND quận trước kỳ họp thứ VI - HĐND quận khóa III; Báo cáo kết quả kỳ họp thứ VI và thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ VII - HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông bà ĐB HĐND quận trình bày B/c tại hội nghị

Hội nghị tiếp tục diễn ra với 7 ý kiến phát biểu của các cử tri, các ý kiến đều cơ bản thống nhất với các báo cáo trình tại hội nghị. Bên cạnh đó trên tinh thần thẳng thắn xây dựng, các cử tri đề xuất những ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND quận các vấn đề về quản lý đất công, công tác vệ sinh môi trường, công tác an sinh xã hội và chế độ chính sách Người có công, về việc trả lời kiến nghị của cử tri, vấn đề an toàn giao thông tại một số đoạn đường liên quan đến các dự án trên địa bàn phường.

Các ý kiến trao đổi tại hội nghị

Ông Nguyễn Văn Liêm, UVBTV Quận ủy, Phó chủ tịch HĐND, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND quận đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền và đề nghị thư ký hội nghị phân loại các ý kiến chưa được giải đáp tại hội nghị để đề nghị các phòng ban ngành liên quan có những giải pháp thiết thực, giải đáp tháo gỡ những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Ông nguyễn Văn Liêm, UVBTV, PCT HĐND quận trả lời cử tri trực tiếp tại hội nghị

Sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc, hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII của đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 1 (phường Ngọc Thụy) đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

(Nguồn: TT HĐND phường)