Hoạt động các phường

Đảng ủy phường Cự Khối tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị, các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10
Ngày đăng 09/09/2019 | 16:10  | Lượt xem: 191

Ngày 07/9/2019, tại Hội trường Trung tâm văn hóa phường, Đảng ủy phường Cự Khối đã tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của đảng”; các nội dung Hội nghị lần thứ 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tống Bí thư Ban chấp hành hành Trung ương Đảng. Đồng thời triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cự Khối lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên tại hội nghị có đồng chí Đào Tiến Dũng – Phó trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Đại biểu phường có đồng chí Ngô Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ; Thường trực HĐND - UBND; Thường trực UBMTTQ; đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội; Các đ/c Bí thư, Phó bí thư chi bộ và toàn thể đảng viên trong đảng bộ phường

Tại hội nghị, đồng chí Báo cáo viên đã quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các nội dung hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.Trong đó nhấn mạnh các nội dung về chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; nhiệm vụ của cấp ủy đảng trong việc triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi đây là việc làm quan trọng, khởi động cho quá trình đại hội, là nhiệm vụ xuyên suốt đến năm 2020. Chú trọng lãnh đạo công tác chuẩn bị nhân sự gắn với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp ủy, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, nắm chắc nội dung Chỉ thị 35-CT/TW, tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các chủ trương, định hướng lớn trong tổng kết nghị quyết đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, nhất là các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Cũng tại hội nghị đồng chí Ngô Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cự Khối lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy Chi bộ nghiên cứu kỹ nội dung Chỉ thị 35-CT/TW cũng như quy trình, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức Đại hội để đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đồng thời đề nghị Công an phường và Khối dân vận Đảng ủy, các tổ dân vận tổ dân phố tăng cường nắm bắt tình hình dư luận trước, trong và sau Đại hội./.