Hoạt động các phường

Giang Biên, 29/29 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 23/03/2020 | 09:23  | Lượt xem: 297

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Giang Biên đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đúng quy trình, quy định, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường Giang Biên.

Đảng bộ phường Giang Biên có 765 đảng viên, sinh hoạt tại 29 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Kế hoạch của Quận ủy Long Biên về việc Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2022, BCH Đảng bộ phường Giang Biên đã tập trung công tác lãnh, chỉ đạo, phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách, hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ tiến hành Đại hội Chi bộ, thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định, gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên; bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong năm 2019, Đảng ủy phường đã giải thể chi bộ cơ quan của phường và chuyển các đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ các tổ dân phố. Việc này cũng đã tạo thuận lợi rất nhiều cho Đảng ủy phường trong chỉ đạo tổ chức Đại hội ở các tổ dân phố. Các đảng viên công tác tại cơ quan của phường là lực lượng chủ yếu cùng với chi bộ cơ sở trong công tác xây dựng văn kiện, nhân sự cho Đại hội chi bộ và phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội. Hiện phường Giang Biên đã hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc trước ngày 20/3/2020, và đang tập trung cho công tác hoàn thiện văn kiện Đại hội, lấy kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường.

Xác định việc tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc có ý nghĩa hết sức quan trọng, Đảng ủy phường đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản Hướng dẫn của Quận ủy tới toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ. Trong công tác chuẩn bị Đại hội, Đảng ủy luôn yêu cầu các cấp ủy chi bộ phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là quy trình nhân sự trước đại hội. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng yêu cầu các chi bộ khi xây dựng Báo cáo phải gắn kết lý luận với thực tiễn; tập trung đánh giá khách quan, toàn diện, cụ thể trên tất cả các lĩnh vực; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ tới.

Có thể thấy, Đại hội các chi bộ trực thuộc đã đánh giá đúng, thực chất những kết quả về phát triển kinh tế, xã hội đã đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ mới. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Ðảng bộ; thể hiện đầy đủ, chặt chẽ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Ðảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ...

Tổ chức thành công đại hội 29/29 chi bộ trực thuộc đảng bộ phường là tiền đề quan trọng để Đảng bộ phường Giang Biên tiến tới Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch đề ra./.

Một số hình ảnh tiêu biểu

Đại hội chi bộ Trường Mầm non Tràng An

Đại hội chi bộ Tổ dân phố số 12

Đại hội chi bộ Tổ dân phố số 10

Đại hội chi bộ Tổ dân phố số 18

Đảng viên chi bộ Tổ dân phố số 12 biểu quyết

Đảng viên chi bộ Trường mầm non Tràng An bỏ phiếu bầu cử