Hoạt động các phường

Công tác lãnh đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại phường Phúc Đồng
Ngày đăng 23/03/2020 | 09:25  | Lượt xem: 415

Sáng ngày 19/3/2020, tại phòng họp 2 phường Phúc Đồng, Quận uỷ Long Biên kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Đảng bộ phường Phúc Đồng.

Dự hội nghị có đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư thường trực Quận uỷ - Trưởng Đoàn; đồng chí Ngô Mạnh Điềm - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ, cùng các đồng chí trong Đoàn kiểm tra Quận uỷ. Đại biểu phường có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ban chấp hành Đảng bộ, cán bộ các bộ phận chuyên môn. Chủ trì và kết luận hội nghị đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư thường trực Quận uỷ.

Ảnh: Đ/c Bí thư Đảng uỷ trình bày báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại phường năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020. Đảng uỷ, HĐND, UBND phường đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trong hàng đầu cần phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong toàn Đảng bộ. Đảng uỷ đã tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của phường và tổ dân phố, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, chi bộ tổ dân phố quán triệt đến cán bộ đảng viên, hội viên. Qua đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của các cấp uỷ đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên phải lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tích cực góp phần không nhỏ trong việc làm ổn định tình hình chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường công tác quản lý giáo dục đảng viên gắn với việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm và nêu cao ý thức đấu tranh tự phê bình trong sinh hoạt Đảng, góp phần vào việc thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Việc sử dụng nguồn ngân sách được cấp uỷ, HĐND, UBND phường và các tổ dân phố cơ bản đã thực hiện đúng các văn bản, hướng dẫn, quy định của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí nên đã góp phần tích cực trong hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm, hạn chế thấp nhất các sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong Đảng bộ phường. Đảng uỷ thường xuyên chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các cơ quan chuyên môn của UBND phường trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về thu chi ngân sách, về công tác quản lý đất đai, GPMB, chế độ chính sách và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời ngăn chặn, uốn nắn những việc làm chưa tốt và cho ý kiến chỉ đạo khắc phục...

Bên cạnh những thuận lợi, còn có những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền Luật thông qua các hội nghị lớn chuyên đề còn hạn chế, việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội dung còn chung chung, chưa thường xuyên. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân vẫn còn hạn chế, chưa có nhiều người dân dám phản ánh những tiêu cực của một số cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ vì còn e ngại và nể nang.

Phát biểu tại hội nghị, các thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi, cho ý kiến để làm rõ hơn một số nội dung trong việc thu các loại quỹ, công khai thu chi, kê khai tài sản cá nhân… Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường đã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo của Đảng uỷ và giải trình, làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của các thành viên trong Đoàn kiểm tra.

Ảnh: Đ/c Phó Bí thư thường trực Quận uỷ kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư thường trực Quận uỷ - Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của phường năm 2019, phường đã đạt được những thành tích, chỉ tiêu ấn tượng đặc biệt về công tác giải phóng mặt bằng; việc chuẩn bị hồ sơ, báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra của Quận uỷ cơ bản đầy đủ theo hướng dẫn; bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy phường trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Đối với công tác phòng chống tham nhũng trung tâm phòng là chính phường cần tập trung vào nhóm thu các loại quỹ, đóng góp của nhân dân; việc đầu tư công dễ phát sinh tiêu cực. (2). Phường phải làm thực chất, tránh mang tính hình thức giữa văn bản và thực tế. (3). Đảng uỷ phường bổ sung, hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu đoàn kiểm tra, cung cấp tài liệu, hồ sơ đầy đủ; rà soát các văn bản ban hành cho đúng hiệu lực; tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế theo quy trình nội bộ ISO; Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ cần tập trung đến những lĩnh vực nhạy cảm; Công khai công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư theo quy định./.