tin tiêu điểm

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý TTXD-TTĐT, bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Phúc Lợi 5 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 24/05/2019 | 20:33  | Lượt xem: 168

Thực hiện Quyết định số 8077/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND quận Long Biên về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng và quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên, 5 tháng đầu năm 2019, việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý TTXD-TTĐT, bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Phúc Lợi đã đạt được những kết quả nổi bật:

Thứ nhất, việc công khai và tuyên truyền: UBND phường tổ chức công khai tại bảng tin của phường và nhà văn hóa tổ dân phố các văn bản trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị như : Công khai 6 quy chế dân chủ trên hệ thống đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử, trụ sở UBND phường; Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND quận Long Biên về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND phường, Đội quản lý TTĐT-XD và các phòng, ban chuyên môn thuộc quận trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên;  Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Các kế hoạch triển khai thực hiện của UBND phường; Quy trình thu gom rác thải, mức thu phí vệ sinh môi trường …Thực hiện tuyên truyền ký cam kết trực tiếp đến 580 hộ dân trên tất cả các tuyến phố mặt đường, biên tập các nội dung tin bài liên quan đến lĩnh vực TTXD-TTĐT, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường để tuyên truyền trực tiếp đến toàn thể nhân dân.

Thứ hai, về kết quả thực hiện trong lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị: UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng thực hiện nghiêm túc Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý TTĐT trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” ; Tổ chức thực hiện kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 18/2/2019 của UBND phường về việc tiếp tục thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị” tăng cường kiểm tra, xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự lòng, lề đường, vỉa hè và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn phường Phúc Lợi;  Thực hiện Kế hoạch số 438/KH-UBND ngày 10/12/2018 của UBND quận Long Biên về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2019…

Thứ ba, về kết quả thực hiện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: 5 tháng đầu năm 2019, UBND phường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường, cùng đơn vị quan trắc của Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội tổ chức kiểm tra và lấy mẫu nước thải của 03 nhà hàng: Nhà hàng Lợn Tam Đảo- Tổ 9; Lẩu dê Bảo Ngân- Tổ 3 và Nhà hàng Đông Béo- Tổ 11. Kết quả chưa phát hiện được dấu hiệu vi phạm về bảo vệ môi trường tại ba cơ sở này.

5 tháng đầu năm 2019, bên cạnh các kết quả nêu trên, UBND phường đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ trong lĩnh vực này còn bộc lộ một số hạn chế như: Sự tham gia của người dân cũng như ý thức trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường chưa cao; các chi hội, đoàn thể của tổ dân phố vào cuộc chưa được thường xuyên. Nguyên nhân chủ yếu do quá trình đô thị hóa từ làng xã lên phường dẫn đến còn bị chi phối bởi mối quan hệ truyền thống (họ hàng, làng xóm…); Các quy định của pháp luật thay đổi thường xuyên nên nhân dân nắm bắt chưa kịp thời; Vai trò của Ban công tác mặt trận các tổ dân phố và các Tổ dân vận còn chưa được phát huy hết hiệu quả do bị hạn chế về thời gian, nguồn lực con người.

Từ những kết quả, đánh giá các điểm hạn chế, phân tích nguyên nhân, UBND phường đã rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp mang tính đồng bộ, sáng tạo để đạt hiệu quả cao trong thực hiện các quy chế dân chủ lĩnh vực trong công tác quản lý TTXD-TTĐT, bảo vệ môi trường năm 2019./.