Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 quận Long Biên

Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở phường Việt Hưng 01/4/2019

02/04/2019 | 10:33  | Lượt xem: 24123
Đúng 7h15 sáng ngày 1/4, UBND phường - Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở phường Việt Hưng tổ chức lễ ra quân thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn phường Việt Hưng năm 2019.

Phường Thượng Thanh tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng 02/04/2019 | 10:31  | Lượt xem: 2991
Sáng ngày 01/04/2019, tại hội trường UBND, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở phường Thượng Thanh đã tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Phường Long Biên tổ chức thành công Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngày đăng 02/04/2019 | 10:30  | Lượt xem: 2103
Vào hồi 7h30 sáng ngày 01/4/2019, tại Hội trường UBND phường, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở phường Long Biên tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Gia Thụy tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng 02/04/2019 | 10:27  | Lượt xem: 2317
Sáng ngày 01/4, tại hội trường tầng 5 trụ sở phường, UBND phường Gia Thụy đã tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Phường Đức Giang tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng 02/04/2019 | 10:27  | Lượt xem: 1196
Đúng 7 giờ 30 phút ngày 01/4/2019, tại Hội trường trung tâm văn hóa thể thao phường Đức Giang, UBND phường Đức Giang tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn phường Đức Giang.

Phường Ngọc Thụy tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng 02/04/2019 | 10:25  | Lượt xem: 1096
Thực hiện kế hoạch số 13/KH-UBND của UBND quận Long Biên về việc tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận; sáng 01/4/2019, Ban chỉ đạo cuộc Tổng điều tra dân số...

Long Biên ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019: Những hình ảnh đầu tiên!

Ngày đăng 01/04/2019 | 03:08  | Lượt xem: 3146
Ngày 1/4/2019, 14/14 phường đồng loạt tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Những điều cần biết về cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng 01/04/2019 | 08:43  | Lượt xem: 2187
Vào lúc 0h ngày 1-4, cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc đã chính thức bắt đầu.