VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề "Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp"

17/03/2018 | 09:47  | Lượt xem: 79
Nội dung xem chi tiết tại đây

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên (06/11/2003 - 06/11/2018)

17/03/2018 | 09:36  | Lượt xem: 76
Nội dung xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện chủ đề "Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp"

17/03/2018 | 09:27  | Lượt xem: 48
Nội dung xem chi tiết tại đây

Chỉ đạo phối hợp xây dựng phóng sự kỷ niệm 15 năm thành lập quận

17/03/2018 | 09:14  | Lượt xem: 21
Nội dung xem chi tiết tại đây

Chỉ đạo xây dựng chuyên mục Long Biên 15 năm xây dựng và phát triển trên cổng TTĐT quận

17/03/2018 | 09:07  | Lượt xem: 26
Nội dung xem chi tiết tại đây