Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 06/02/2020 | 10:07  | Lượt xem: 72
Ngày 20/01/2019, Ban Tổ chức Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 17-HD/BTCTU về một số nội dung công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội

Quyết định thành lập Đoàn công tác của BTV Thành ủy chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Ngày đăng 06/02/2020 | 09:59  | Lượt xem: 44
Ngày 27/12/2019, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 8181-QĐ/TU về việc thành lập Đoàn công tác của BTV Thành ủy chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ...

Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng 21/11/2019 | 05:08  | Lượt xem: 230
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng 14/11/2019 | 08:36  | Lượt xem: 258
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị...