Văn Bản Pháp Quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
88/QĐ-CTUBND Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND quận Long Biên hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016 18/01/2017 Đ/c Đỗ Huy Chiến- Phó Chủ tịch UBND Quận
04/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Đề án "Phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật gắn với dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020" 25/07/2016 Đ/c Đỗ Mạnh Hải- Chủ tịch HĐND quận
03/2016/NQ-HĐND Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016 25/07/2016 Đ/c Đỗ Mạnh Hải- Chủ tịch HĐND quận
02/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 25/07/2016 Đ/c Đỗ Mạnh Hải- Chủ tịch HĐND quận
01/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 25/07/2016 Đ/c Đỗ Mạnh Hải- Chủ tịch HĐND quận
Quyết định số 2144/QĐ-UBND Về việc Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND Quận 06/06/2016 Đỗ Huy Chiến
23/QĐ-UBBC Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND quận Long Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử 26/04/2016 Đỗ Mạnh Hải
05/CV-TBTT Định hướng nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong tháng 5/2016 22/04/2016 Nguyễn Thế Thạch
Số 04-CV/TBTT Công văn về việc chỉ đạo các nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 giai đoạn 2+3 20/04/2016 Nguyễn Thế Thạch
Số 19-TB/UBKTQU Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban Giải quyết đơn thư liên quan đến Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 16/03/2016
Số 17-TB/UBKTQU Thông báo Đường dây nóng tiếp nhân các ý kiến phản ánh liên quan đến Cuộc Bầu cử 14/03/2016
02/KH-TBTT Kế hoạch tổ chức các hoạt động Thông tin - Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa (XIV) và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 02/03/2016 Nguyễn Thế Thạch
07/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2016-2021 29/02/2016
32/NV-XDCQ Về tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân 22/02/2016 Vũ Thị Thành
549/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tiểu ban giải quyết đơn thư liên quan đến cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Long Biên 05/02/2016 Vũ Thu Hà
548/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tiểu ban thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Long Biên 05/02/2016 Vũ Thu Hà
547/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Long Biên 05/02/2016 Vũ Thu Hà
546/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tiểu ban hậu cần phục vụ công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Long Biên 05/02/2016 Vũ Thu Hà
01/CT-UBND Chỉ thị về thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Long Biên 05/02/2016 Vũ Thu Hà
297/QĐ-CTUBND Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND Quận Long Biên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015 28/01/2016 Đ/c Đỗ Huy Chiến- Phó Chủ tịch UBND Quận