văn bản hội đồng nhân dân

Hiển thị 1 - 20 trong 60 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
17/2017/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh nội dung, hình thức thực hiện công tác xã hội hoá đầu tư, duy trì và khai thác vườn hoa, cây xanh, hồ nước trên địa bàn quận giai đoạn 2017 - 2020 theo cơ chế đã được HĐND quận khoá II phê duyệt tại Nghị quyết số 103/2016/NQ-HĐND ngày 01/4/2016 14/12/2017
16/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoả táng trên địa bàn quận giai đoạn 2018 - 2020 14/12/2017
15/2017/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh nội dung hoạt động thuộc Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn hoá Tổ dân phố, Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường trên địa bàn quận, giai đoạn 2015 - 2020” 14/12/2017
14/2017/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh nội dung hoạt động thuộc Đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020” 14/12/2017
35/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập Đoàn Giám sát của HĐND quận năm 2018 14/12/2017
34/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND quận năm 2018 14/12/2017
32/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 14/12/2017
33/NQ-HĐND Nghị quyết về danh mục các dự án đầu tư công năm 2018 14/12/2017
31/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 14/12/2017
13/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2018 14/12/2017
51/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND quận năm 2018 12/12/2017
49/KH-HĐND KẾ HOẠCH tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tư - Quốc hội khoá XIV 15/11/2017
47/KH-HĐND KẾ HOẠCH tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ V - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 14/11/2017
52/TB-HĐND Thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ V - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 01/11/2017
67/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND quận, phường 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 02/10/2017
49/TB-HĐND Thông báo điều chỉnh phương án tiếp công dân của Đại biểu HĐND quận khoá III tại các đơn vị bầu cử 02/10/2017
1685/UBND-VP Công văn trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 4 - HĐND thành phố (Thuộc thẩm quyền của UBND quận) 17/08/2017
61/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND quận, phường tháng 7/2017 - Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017 28/07/2017
60/BC-HĐND Tổng hợp kiến nghị của cử tri phản ảnh với đại biểu HĐND thành phố tại buổi TXCT sau kỳ họp thứ 4 - HĐND thành phố khoá XV 28/07/2017
59/BC-HĐND Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-DDCTUBTWWMTTQVN về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội 26/07/2017
Hiển thị 1 - 20 trong 60 kết quả.