văn bản hội đồng nhân dân

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
49/KH-HĐND KẾ HOẠCH tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tư - Quốc hội khoá XIV 15/11/2017 Đ/c Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận
47/KH-HĐND KẾ HOẠCH tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ V - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 14/11/2017 Đ/c Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận
52/TB-HĐND Thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ V - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 01/11/2017 Đ/c Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận
67/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND quận, phường 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 02/10/2017 Đ/c Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận
49/TB-HĐND Thông báo điều chỉnh phương án tiếp công dân của Đại biểu HĐND quận khoá III tại các đơn vị bầu cử 02/10/2017 Đ/c Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận
1685/UBND-VP Công văn trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 4 - HĐND thành phố (Thuộc thẩm quyền của UBND quận) 17/08/2017 Đ/c Nguyễn Mạnh Trình - Phó Chủ tịch UBND quận
61/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND quận, phường tháng 7/2017 - Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017 28/07/2017 Đ/c Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận
60/BC-HĐND Tổng hợp kiến nghị của cử tri phản ảnh với đại biểu HĐND thành phố tại buổi TXCT sau kỳ họp thứ 4 - HĐND thành phố khoá XV 28/07/2017 Đ/c Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận
59/BC-HĐND Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-DDCTUBTWWMTTQVN về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội 26/07/2017 Đ/c Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận
58/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ IV - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 26/07/2017 Đ/c Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận
36/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 - HĐND thành phố khoá XV 12/07/2017 Đ/c Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận
30/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận Long Biên 12/07/2017 Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch HĐND quận
29/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận năm 2017 12/07/2017 Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch HĐND quận
28/NQ-HĐND Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận Long Biên năm 2016 12/07/2017 Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch HĐND quận
07/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017 12/07/2017 Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch HĐND quận
35/KH-HĐND Kế hoạch công tác quý III/2017 của Thường trực HĐND quận Long Biên 02/07/2017 Đ/c Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận
45/TB-HĐND Về việc điều chỉnh thời gian kỳ họp thứ IV - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/06/2017 Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận
44/TB-HĐND Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND quận quý III/2017 27/06/2017 Đ/c Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch HĐND quận
1278/UBND-VP Trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ III - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 22/06/2017 Đ/c Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận
43/TB-HĐND THÔNG BÁO hoãn tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IV - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/06/2017 Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận