Văn bản thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
668/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các gương ĐHTT tiêu biểu trong cuộc thi "Viết về gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên" tháng 6/2018 20/06/2018
661/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu Đơn vị tiên tiến về TDTT năm học 2017-2018 18/06/2018
659/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2018 18/06/2018
633/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 06/06/2018
632/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 06/06/2018
631/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 06/06/2018
630/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 06/06/2018
629/QĐ-CTUBND V/v thưởng CB, CC, VC, NLĐ hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2018 06/06/2018
617/QĐ-CTUBND V/v thưởng CB, CC, VC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khối cơ quan UBND quận tháng 5/2018 01/06/2018
554/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng gương ĐHTT tiêu biểu trong Cuộc thi "Viết về gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên" tháng 5/2018 24/05/2018
544/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua "Giáo viên dạy giỏi, học sinh học giỏi" năm học 2017-2018 21/05/2018
521/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 15/05/2018
519/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc 15/05/2018
515/QĐ-CTUBND V/v thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2018 14/05/2018
470/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 02/05/2018
469/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 02/05/2018
468/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng gương ĐHTT tiêu biểu trong cuộc thi "Viết về gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên" tháng 4/2018 02/05/2018
432/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong Hội thi Chỉ huy trưởng, Chính trị viên giỏi BCHQS phường năm 2018 26/04/2018
413/QĐ-CTUBND V/v thưởng CBCC, VC, NLĐ hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2018 13/04/2018
402/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 09/04/2018