Văn bản thi đua khen thưởng

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
4891/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 10/2017 30/10/2017 Đinh Thị Thu Hương
4882/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong diễn tập phương án Chữa cháy và Cứu nạn và cứu hộ quận Long Biên năm 2017 27/10/2017 Đinh Thị Thu Hương
4881/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức Hội thao nghiệp vụ Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ quận Long Biên năm 2017 27/10/2017 Đinh Thị Thu Hương
4880/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 27/10/2017 Đinh Thị Thu Hương
4879/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 27/10/2017 Đinh Thị Thu Hương
4878/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất - Đội CSGT 5 27/10/2017 Đinh Thị Thu Hương
4877/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Kế hoạch số 104/KH-CALB-CSTT ngày 08/6/2017 của Công an quận Long Biên 27/10/2017 Đinh Thị Thu Hương
4799/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 10/10/2017 Đinh Thị Thu Hương
4798/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 10/10/2017 Đinh Thị Thu Hương
4480/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 28/09/2017 Vũ Thu Hà
4446/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Long Biên 21/09/2017 Đinh Thị Thu Hương
4442/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng CBCCVC hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2017 21/09/2017 Đinh Thị Thu Hương
4003/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 11/09/2017 Vũ Thu Hà
3946/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các cá nhân tham gia cuộc thi và các gương DDHTT tiêu biểu trong cuộc thi Viết về gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 9/2017 06/09/2017 Đinh Thị Thu Hương
3945/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các tập thể có thành tích trong tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở 06/09/2017 Đinh Thị Thu Hương
3944/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu "Người tốt việc tốt" quận Long Biên năm 2017 06/09/2017 Vũ Thu Hà
3728/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT quận Long Biên giai đoạn 2012-2017 29/08/2017 Vũ Thu Hà
3727/QĐ-CTUBND v/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017 29/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3685/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 10/2017 22/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3684/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 22/08/2017 Đinh Thị Thu Hương