Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 26/07/2021 | 03:05  | Lượt xem: 329
Ngày 26/7/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 295/KH-UBND về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quận Long Biên để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Thành phố

Ngày đăng 26/07/2021 | 09:03  | Lượt xem: 276
Ngày 24/7/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 293/KH-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quận Long Biên để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày...

Chỉ thị 17/CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/07/2021 | 01:43  | Lượt xem: 220
Ngày 23/7/2021, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Nội dung xem tại đây

Quyết định 234-QĐ/QU ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận...khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung)

Ngày đăng 22/07/2021 | 10:47  | Lượt xem: 220
Ngày 09/7/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Quyết định 234-QĐ/QU ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. ...

Quy định 222-QĐ/QU tổ chức các hoạt động gặp mặt, chúc mừng; thăm hỏi ốm đau; tang lễ đối với cán bộ và thân nhân CB diện BTV Thành ủy, QU quản lý

Ngày đăng 22/07/2021 | 10:20  | Lượt xem: 178
Ngày 01/7/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Quy định 222-QĐ/QU tổ chức các hoạt động gặp mặt, chúc mừng; Việc hỏi thăm ốm đau; tang lễ đối với cán bộ và thân nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Thành...

Thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND thành phố về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 19/07/2021 | 05:36  | Lượt xem: 341
Ngày 18/7/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành văn bản số 1320/UBND-YT về việc thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND thành phố về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống...

Thực hiện Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/07/2021 | 10:36  | Lượt xem: 342
Ngày 12/7/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành văn bản số 1267/UBND-YT về việc thực hiện Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về triển khai các biện pháp...

Điều chỉnh một số biện pháp để chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 09/07/2021 | 09:45  | Lượt xem: 365
Ngày 09/7/2021, UBND quận Long Biên ban hành văn bản số 1250/UBND-YT về việc điều chỉnh một số biện pháp để chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 2 - HĐND quận khóa IV

Ngày đăng 09/07/2021 | 09:44  | Lượt xem: 287
Ngày 07/7/2021, Thường trực HĐND quận ban hành Thông báo số 02/TB-HĐND về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 2 - HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/07/2021 | 04:44  | Lượt xem: 323
Ngày 08/7/2021, UBND quận Long Biên ban hành văn bản số 1242/UBND-YT về việc thực hiện Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về tăng cường triển khai các biện...

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 - HĐND quận khóa IV

Ngày đăng 08/07/2021 | 04:34  | Lượt xem: 273
Ngày 07/7/2021, Thường trực HĐND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐND về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 - HĐND quận khóa IV

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 05/07/2021 | 09:50  | Lượt xem: 389
Ngày 03/7/2021, UBND quận Long Biên ban hành văn bản số 1227/UBND-YT về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Kế hoạch công tác trọng tâm của UBND quận tháng 7/2021

Ngày đăng 05/07/2021 | 09:47  | Lượt xem: 346
Ngày 29/6/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 258/KH-UBND về các nội dung công tác trọng tâm tháng 7/2021

Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Long Biên

Ngày đăng 02/07/2021 | 02:39  | Lượt xem: 242
Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Nghị định 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành...

Tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 28/06/2021 | 02:19  | Lượt xem: 462
Ngày 26/6/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 1166/UBND-YT về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Nhất - HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 21/06/2021 | 04:52  | Lượt xem: 537
Ngày 17/6/2021, Thường trực HĐND quận đã ban hành Thông báo số 180/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ Nhất - HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 31/05/2021 | 08:44  | Lượt xem: 1015
Ngày 29/5/2021, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 quận Long Biên đã ban hành văn bản số 26/BCĐ về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tạm dừng hoạt động câu cá giải trí tại các hồ câu và địa điểm công cộng để phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 31/05/2021 | 08:42  | Lượt xem: 939
Ngày 28/5/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 953/UBND-YT về việc tạm dừng hoạt động câu cá giải trí tại các hồ câu và địa điểm công cộng để phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 15/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 18/05/2021 | 02:54  | Lượt xem: 1243
Ngày 16/5/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 859/UBND-YT về việc thực hiện Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 15/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống...

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/05/2021 | 02:52  | Lượt xem: 1393
Ngày 11/5/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 815/UBND-YT về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội