Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 15/03/2019 | 03:50  | Lượt xem: 38
Ngày 11/3/2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quận Long Biên

Kế hoạch đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ trên địa bàn quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 18/02/2019 | 04:48  | Lượt xem: 171
Ngày 01 tháng 02 năm 2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ trên địa bàn quận Long Biên năm 2019

Kế hoạch triển khai "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 18/02/2019 | 04:47  | Lượt xem: 246
Ngày 01 tháng 02 năm 2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về việc triển khai "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" quận Long Biên năm 2019

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 18/02/2019 | 04:45  | Lượt xem: 134
Ngày 18 tháng 02 năm 2019, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 216/UBND-YT về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Long Biên

Chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở quận

Ngày đăng 31/01/2019 | 10:37  | Lượt xem: 87
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2019-2020

Ngày đăng 31/01/2019 | 10:35  | Lượt xem: 108
Nội dung xem tại đây

Tổ chức phục vụ đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 09/01/2019 | 10:00  | Lượt xem: 13084
Ngày 09/01/2019, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 54/UBND-VP về việc tổ chức phục vụ đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn quận Long Biên

Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND quận năm 2019

Ngày đăng 08/01/2019 | 09:04  | Lượt xem: 9029
Ngày 28/12/2018, Thường trực HĐND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-HĐND về công tác của Thường trực HĐND quận năm 2019

Kế hoạch thực hiện công tác đặt, đổi tên đường, phố quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 08/01/2019 | 09:02  | Lượt xem: 7761
Ngày 05/01/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-HĐND về việc thực hiện công tác đặt, đổi tên đường, phố quận Long Biên năm 2019

Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019 quận Long Biên (vòng 2)

Ngày đăng 08/01/2019 | 09:00  | Lượt xem: 8277
Ngày 12/11/2018, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 416/KH-UBND về phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019 quận Long Biên (vòng 2)