Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai thực hiện "Xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình/sức khoẻ sinh sản trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017 - 2020
Ngày đăng 02/10/2017 | 11:01 AM  | Lượt xem: 241

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoach số 331/KH-UBND về việc triển khai thực hiện "Xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình/sức khoẻ sinh sản trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017 - 2020

Nội dung chi tiết xem tại đây