Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn quận Long Biên 4 tháng cuối năm 2017
Ngày đăng 02/10/2017 | 11:03 AM  | Lượt xem: 164

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoach số 330/KH-UBND về việc phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn quận Long Biên 4 tháng cuối năm 2017

Nội dung chi tiết xem tại đây