Chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017
Ngày đăng 23/11/2017 | 15:34 PM  | Lượt xem: 655

Nội dung xem tại đây