Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phân công chỉ đạo thực hiện, đánh giá tuyến đường, phố văn minh đô thị

Ngày đăng 18/07/2019 | 03:02  | Lượt xem: 44
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng 22/05/2019 | 03:15  | Lượt xem: 204
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch triển khai "Ngày Vi chất dinh dưỡng" quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 02:29  | Lượt xem: 89
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” trên địa bàn quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 02:27  | Lượt xem: 78
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch tổ chức thực hiện các Mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 06/05/2019 | 02:08  | Lượt xem: 162
Ngày 04/5/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện các Mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các...

Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 06/05/2019 | 02:06  | Lượt xem: 248
Ngày 26/4/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về việc tổ chức Diễn đàn trẻ em quận Long Biên năm 2019

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Khóa III)

Ngày đăng 11/04/2019 | 11:18  | Lượt xem: 3924
Nội dung xem tại đây