Chỉ đạo điều hành

Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày lễ quốc tang

Ngày đăng 25/09/2018 | 03:12  | Lượt xem: 1799
Thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND, ngày 25/9/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính...

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu - Quốc hội khoá XIV tại đơn vị bầu cử số 9 - Quận Long Biên

Ngày đăng 20/09/2018 | 08:38  | Lượt xem: 674
Ngày 18/9/2018, Thường trực HĐND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 67/KH-HĐND về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu - Quốc hội khoá XIV tại đơn vị bầu cử số 9 - Quận Long Biên

Kế hoạch tuyên truyền Luật Tố cáo

Ngày đăng 20/09/2018 | 08:30  | Lượt xem: 1449
Ngày 13/9/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 346/KH-UBND về việc tuyên truyền Luật Tố cáo

Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020" 5 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng 20/09/2018 | 08:28  | Lượt xem: 707
Ngày 14/9/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 350/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020" 5 tháng cuối năm 2018

Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng chiến dịch “Làm cho Thế giới sạch hơn” năm 2018

Ngày đăng 20/09/2018 | 08:24  | Lượt xem: 663
Ngày 19/9/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 353/KH-UBND về việc tổ chức hưởng ứng chiến dịch “Làm cho Thế giới sạch hơn” năm 2018

Chuẩn bị nội dung hội nghị giao ban lãnh đạo phường quý III năm 2018

Ngày đăng 18/09/2018 | 11:22  | Lượt xem: 590
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch đảm bảo ATTP Tết Trung thu trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Ngày đăng 04/09/2018 | 10:25  | Lượt xem: 1084
Ngày 22/8/2018, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 327/KH-UBND về việc đảm bảo ATTP Tết Trung thu trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng tại các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên năm học 2018-2019

Ngày đăng 04/09/2018 | 10:17  | Lượt xem: 770
Ngày 23/8/2018, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 32/LH-UBND về tổ chức Lễ khai giảng tại các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên năm học 2018 - 2019

Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá - thể thao trong các trường học trên địa bàn quận Long Biên năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 04/09/2018 | 10:16  | Lượt xem: 744
Ngày 24/8/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 330/KH-UBND về phát triển sự nghiệp văn hoá - thể thao trong các trường học trên địa bàn quận Long Biên năm học 2018 - 2019

Đăng ký nội dung báo cáo Thường trực, Ban thường vụ Ban chấp hành năm 2019

Ngày đăng 31/08/2018 | 06:51  | Lượt xem: 750
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

Ngày đăng 31/08/2018 | 06:50  | Lượt xem: 725
Nội dung xem tại đây

Nội dung chủ yếu Thường trực, Ban thường vụ quận ủy chỉ đạo trong tháng 9/2018

Ngày đăng 28/08/2018 | 05:38  | Lượt xem: 617
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn quận Long Biên đến năm 2020

Ngày đăng 13/07/2018 | 03:57  | Lượt xem: 641
Ngày 06/7/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 290/KH-UBND về việc chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn quận Long Biên đến năm 2020

Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Quận Long Biên năm 2018

Ngày đăng 13/07/2018 | 03:56  | Lượt xem: 806
Ngày 29/6/2018, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 277/KH-UBND về việc thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Quận Long Biên năm 2018