Chỉ đạo điều hành

UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Long Biên

Ngày đăng 14/05/2021 | 03:04  | Lượt xem: 904
Ngày 12/3/2021, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định sô 1185/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn quận Long Biên. Nội dung chi tiết xem tại đây.

Công văn thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/05/2021 | 05:12  | Lượt xem: 944
Ngày 06/5/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 773/UBND-YT về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chương trình công tác trọng tâm của UBND quận tháng 05/2021

Ngày đăng 05/05/2021 | 04:27  | Lượt xem: 712
Ngày 29/4/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về các nội dung công tác trọng tâm của UBND quận tháng 05/2021

Quận Long Biên tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ 0h00 ngày 04/5/2021

Ngày đăng 05/05/2021 | 04:23  | Lượt xem: 745
Ngày 04/5/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 761/UBND-YT về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ 0h00 ngày 04/5/2021

Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 05/05/2021 | 04:21  | Lượt xem: 711
Ngày 29/4/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 758/UBND-YT về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp...

Quận Long Biên triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Ngày đăng 05/05/2021 | 04:18  | Lượt xem: 563
Ngày 22/4/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành...

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 12/04/2021 | 04:14  | Lượt xem: 1027
Ngày 09/4/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ...

Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 09/04/2021 | 02:31  | Lượt xem: 989
Ngày 09/4/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên năm 2021

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 08-CT-UBND ngày 30/03/2021 của UBND thành phố về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cấp CCCD gắn chíp trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 05/04/2021 | 03:46  | Lượt xem: 906
Ngày 02/4/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 573/UBND-VP về việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 08-CT-UBND ngày 30/03/2021 của UBND thành phố về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công...

Công tác trọng tâm của UBND quận tháng 4/2021

Ngày đăng 30/03/2021 | 10:44  | Lượt xem: 1028
Ngày 29/3/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về các nội dung công tác trọng tâm trong tháng 4/2021

Phát triển giáo dục mầm non quận Long Biên giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 30/03/2021 | 10:42  | Lượt xem: 854
Ngày 19/3/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về việc phát triển giáo dục mầm non quận Long Biên giai đoạn 2021-2025

Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 12/03/2021 | 05:19  | Lượt xem: 1908
Sáng ngày 12/3/2021, tại Hội trường Quận uỷ, quận Long Biên tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Công tác trọng tâm của UBND quận tháng 3/2021

Ngày đăng 09/03/2021 | 03:10  | Lượt xem: 1063
Ngày 26/02/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về công tác trọng tâm của UBND quận tháng 3/2021

Đảm bảo y tế, phòng chống dịch, an toàn thực phẩm phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 09/03/2021 | 03:09  | Lượt xem: 1090
Ngày 22/02/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND về việc đảm bảo y tế, phòng chống dịch, an toàn thực phẩm phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các...

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ngày đăng 17/02/2021 | 02:43  | Lượt xem: 2147
Ngày 10/02/2021, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 60/TB-UBND về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 03/CT-UBND

Ngày đăng 05/02/2021 | 08:46  | Lượt xem: 1050
Ngày 04/02/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành văn bản số 215/UBND-YT về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ...

Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 04/02/2021 | 09:37  | Lượt xem: 1312
Ngày 04/02/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên năm 2021

Kế hoạch công tác trọng tâm của UBND quận tháng 02/2021

Ngày đăng 04/02/2021 | 09:35  | Lượt xem: 1091
Ngày 28/01/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về các nội dung công việc trọng tâm tháng 02/2021

Quận Long Biên triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 29/01/2021 | 05:10  | Lượt xem: 1200
Ngày 29/01/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 172/UBND-YT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ...

Quận Long Biên công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận năm 2021

Ngày đăng 27/01/2021 | 04:35  | Lượt xem: 1157
Ngày 21/01/2021, UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 267/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận Long Biên năm 2021