Chỉ đạo điều hành

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 11/04/2016 | 03:03  | Lượt xem: 622
Ngày 08/4/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Nghị quyết số 07-NQ/QU Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (khóa III), nhiệm kỳ 2015-2020

Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 4/2016

Ngày đăng 28/03/2016 | 10:23  | Lượt xem: 644
Ngày 28/3/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 113-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 4/2016

Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 3/2016

Ngày đăng 03/03/2016 | 11:10  | Lượt xem: 640
Ngày 01/3/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 102-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 3/2016

Thông tri về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 03/03/2016 | 11:05  | Lượt xem: 566
Ngày 02/3/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 06-TT/QU về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Ngày đăng 18/02/2016 | 03:55  | Lượt xem: 554
Ngày 16/02/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 05-TT/QU về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Nghị quyết lãnh đạo tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2016

Ngày đăng 18/02/2016 | 03:49  | Lượt xem: 577
Ngày 02/02/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Nghị quyết số 06-NQ/QU về việc lãnh đạo tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2016.

Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 02/2016

Ngày đăng 01/02/2016 | 10:36  | Lượt xem: 645
Ngày 29/01/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 93-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 02/2016

Chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày nghỉ tết Nguyên Đán Bính Thân 2016

Ngày đăng 01/02/2016 | 10:34  | Lượt xem: 744
Ngày 29/1/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Công văn số 126-CV/QU về đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày nghỉ tết Nguyên Đán Bính Thân 2016.

Hướng dẫn tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016), trao huy hiệu Đảng đợt 03/2; Tổng kết phong trào thi đua năm 2015 phát động phong trào thi đua năm 2016

Ngày đăng 20/01/2016 | 02:38  | Lượt xem: 588
Ngày 7/01/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Hướng dẫn số 03-HD/QU về hướng dẫn tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016), trao huy hiệu Đảng đợt 03/2;...

Thông báo Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (khoá III), nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 22/12/2015 | 02:04  | Lượt xem: 835
- Nội dung xem tại đây

Chuẩn bị nội dung làm việc của Ban Thường vụ Quận uỷ với các đơn vị năm 2016

Ngày đăng 22/12/2015 | 02:00  | Lượt xem: 713
- Nội dung làm việc với các phường - xem tại đây - Nội dung làm việc với các phòng, ban, ngành - xem tại đây

Chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Quận uỷ Long Biên năm 2016

Ngày đăng 17/12/2015 | 11:11  | Lượt xem: 635
Ngày 1712/2015, Quận ủy Long Biên ban hành Chương trình số 03-CTr/QU về Chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Quận uỷ Long Biên năm 2016

Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 01/2016

Ngày đăng 17/12/2015 | 11:07  | Lượt xem: 607
Ngày 17/12/2015, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 66-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 01/2016

Thông tri về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với Đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở và quận Long Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 15/12/2015 | 03:43  | Lượt xem: 495
Ngày 15/12/2015, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 04-TT/QU về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với Đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở và quận Long Biên lần thứ III, nhiệm kỳ...

Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 12/2015

Ngày đăng 26/11/2015 | 02:17  | Lượt xem: 610
Ngày 25/11/2015, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 50-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 12/2015

Thông tri về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với đại hội Hội chữ thập đỏ quận và cơ sở lần thứ III (nhiệm kỳ 2016-2021)

Ngày đăng 19/11/2015 | 10:08  | Lượt xem: 557
Ngày 18/11/2015, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 03-TT/QU về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với đại hội Hội chữ thập đỏ quận và cơ sở lần thứ III (nhiệm kỳ 2016-2021)

Đăng ký nội dung báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành năm 2016

Ngày đăng 10/11/2015 | 03:09  | Lượt xem: 653
Ngày 10/11/2015, Quận ủy Long Biên ban hành công văn số 80-CV/QU về việc đăng ký nội dung báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành năm 2016

Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 11/2015

Ngày đăng 27/10/2015 | 10:35  | Lượt xem: 686
Ngày 23/10/2015, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 38-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 11/2015

Trực đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Đại hội đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Ngày đăng 23/10/2015 | 03:39  | Lượt xem: 611
Ngày 22/10/2015, Quận ủy Long Biên đã ban hành công văn số 72-CV/QU về việc trực đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Đại hội đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Thông tri tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, giai đoạn 2015-2020

Ngày đăng 23/10/2015 | 03:29  | Lượt xem: 568
Ngày 23/10/2015, Quận ủy Long Biên đã ban hành Thông tri số 02-TT/QU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát...