Chỉ đạo điều hành

Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 03/CT-UBND
Ngày đăng 05/02/2021 | 08:46  | Lượt xem: 1049

Ngày 04/02/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành văn bản số 215/UBND-YT về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Nội dung chi tiết xem tại đây