Chỉ đạo điều hành

Công tác trọng tâm của UBND quận tháng 3/2021
Ngày đăng 09/03/2021 | 15:10  | Lượt xem: 1062

Ngày 26/02/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về công tác trọng tâm của UBND quận tháng 3/2021

Nội dung chi tiết xem tại đây