Chỉ đạo điều hành

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 08-CT-UBND ngày 30/03/2021 của UBND thành phố về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cấp CCCD gắn chíp trên địa bàn thành phố
Ngày đăng 05/04/2021 | 15:46  | Lượt xem: 905

Ngày 02/4/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 573/UBND-VP về việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 08-CT-UBND ngày 30/03/2021 của UBND thành phố về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cấp CCCD gắn chíp trên địa bàn thành phố

Văn bản xem chi tiết tại đây