Chỉ đạo điều hành

Chương trình công tác trọng tâm của UBND quận tháng 05/2021
Ngày đăng 05/05/2021 | 16:27  | Lượt xem: 711

Ngày 29/4/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về các nội dung công tác trọng tâm của UBND quận tháng 05/2021

Nội dung chi tiết xem tại đây