Chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 15/01/2019 | 10:44  | Lượt xem: 2237

Nội dung xem tại đây