Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 31/01/2019 | 15:33  | Lượt xem: 204

Nội dung xem tại đây