Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Mở rộng, cải tiến và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Quận uỷ Long Biên và Đảng uỷ các phường năm 2019
Ngày đăng 01/02/2019 | 16:06  | Lượt xem: 274

Nội dung xem tại đây