Chỉ đạo điều hành

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 18/02/2019 | 16:45  | Lượt xem: 244

Ngày 18 tháng 02 năm 2019, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 216/UBND-YT về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Long Biên

Nội dung chi tiết xem tại đây