Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 18/02/2019 | 16:47  | Lượt xem: 399

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về việc triển khai "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" quận Long Biên năm 2019

Nội dung chi tiết xem tại đây