Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ trên địa bàn quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 18/02/2019 | 16:48  | Lượt xem: 524

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ trên địa bàn quận Long Biên năm 2019

Nội dung chi tiết xem tại đây