Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính quận Long Biên năm 2018
Ngày đăng 31/01/2018 | 16:42  | Lượt xem: 538

Ngày 30 tháng 01 năm 2018, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 89/KH-UBND về việc thực hiện công tác cải cách hành chính quận Long Biên năm 2018.

Nội dung chi tiết xem tại đây