Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 13/03/2018 | 08:34  | Lượt xem: 3375

Nội dung xem tại đây