Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019 quận Long Biên (vòng 2)
Ngày đăng 08/01/2019 | 09:00  | Lượt xem: 8370

Ngày 12/11/2018, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 416/KH-UBND về phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019 quận Long Biên (vòng 2)

Nội dung chi tiết xem tại đây