Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND quận năm 2019
Ngày đăng 08/01/2019 | 09:04  | Lượt xem: 9075

Ngày 28/12/2018, Thường trực HĐND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-HĐND về công tác của Thường trực HĐND quận năm 2019

Nội dung chi tiết xem tại đây