Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2018-2020
Ngày đăng 08/05/2018 | 17:22  | Lượt xem: 428

Nội dung xem tại đây