Chỉ đạo điều hành

Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" trên đại bàn quận Long Biên
Ngày đăng 02/07/2018 | 14:44  | Lượt xem: 299

Nội dung xem tại đây