Chỉ đạo điều hành

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 20/03/2019 | 11:08  | Lượt xem: 302

Nội dung xem tại đây