Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các trường học trên địa bàn quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 02/07/2019 | 11:19  | Lượt xem: 198

Nội dung xem tại đây